Avainsana: Balkan

In English,Maa Country Land,Yleinen

Balkans (in English)

26.08.2014, travelfood

Part of this article is based on a Balkan roundtrip in April, but some parts are from other trips in the region. Since Balkan is homogenous and still extremely diverse, I decided upon this common article as well. In April, there are less tourists but with luck can be as warm as in summer. In …

, , , ,

Maa Country Land,Suomeksi,Yleinen

Balkanin maat

26.08.2014, travelfood

Osa tätä artikkelia perustuu huhtikuiseen Balkanin kiertomatkaan, mutta osa on myös muista alueen matkoista. Koska Balkanin alue on tavallaan aika yhtenäinen ja tavallaan aika hajanainen, päädyin erillisten artikkeleiden lisäksi myös tähän yhtenäiseen artikkeliin. Huhtikuussa alueella on suhteellisen vähän turisteja, mutta onnen myötä sää voi olla yhtä lämmin kuin kesällä. Vuoristoalueella on vielä viileitä tuulia ja …

, , , ,

Maa Country Land,På svenska,Yleinen

Balkan (på svenska)

26.08.2014, travelfood

En del av denna artikel baserar sig på en rundtur i Balkan i april, men också på andra resor i regionen. Då Balkan är på sätt och vis enhetlig och på sätt och vis mycket mångfaldig, kom jag till att jag vill skriva en gemensam artikel om området förutom de enskilda ländernas artiklar. I april …

, , , ,